Laws

File Title File Date
قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 30/08/2023
قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 30/08/2023
قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته 30/08/2023
قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003 30/08/2023
قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته 30/08/2023
قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته 30/08/2023
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 30/08/2023